ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอของนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตของงาน

Leave a Comment