ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทำวีดีโอของนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment