ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 17 รายการ ของสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

Leave a Comment