ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดสร้างเสริมผลงานอัญมณีและเครื่องมือพัฒนาทักษะการเจียระไนชั้นสูง จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่แผน ชุดสร้างเสริมผลงานอัญมณีและเครื่องมือพัฒนาทักษะการเจียระไนชั้นสูง

Leave a Comment