การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผนังกันสาดและทาสีภายนอกอาคารรพี 1 รายการ

แบบรูปรายการ ขนาด A2 จำนวน 13 แผ่น

BOQ งานปรับปรุงกันสาดและทาสีอาคารรพี

TOR งานปรับปรุงกันสาดและทาสี

ราคากลาง งานปรับปรุงกันสาดและทาสีอาคารรพี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกวดราคาจ้างปรับปรุงกันสาดและทาสี

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกันสาดและทาสี

แบบรูปรายการ ขนาด A2 จำนวน 13 แผ่น (1)

Leave a Comment