ประชาวิจารณ์ งานจัดซื้อชุดขยายภาพตัวเรือนโลหะเพื่องานประดับอัญมณีบน ตัวเรือนแสดงผลด้วยมอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ของสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ร่าง TOR

ราคากลาง

  1. “Your motivational posts are a roadmap for navigating life’s twists and turns. Thank you for the guidance!”

Leave a Comment