Category Archives: ราชมงคลพระนคร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (Hazardous working environments) จำนวน ๑ โครงการ ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ฯ

ประกาศจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ฯ

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การนำเสนอ ด้วย 3D hologram จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3D

Page 1 of 11912345...102030...Last »