จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ (Reverse Vending Machine, RVM) เพื่อเมืองอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง

ร่าง TOR

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีการคัดเลือกสำหรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองการจำลองสถานการณ์ระบบแขนกล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ scurvehub สำหรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ scurvehub สำหรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและหุ่นยนต์ผ่านเวทีการเผยแพร่ไอเดียเพื่อจุดประกายพลังแก่ผู้ฟัง(RMUTP TED talk และ digital channel)

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและหุ่นยนต์ผ่านเวทีการเผยแพร่ไอเดียเพื่อจุดประกายพลังแก่ผู้ฟัง(RMUTP TED talk และ digital channel)

Page 10 of 176« First...89101112...203040...Last »