ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ของกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ สำหรับการเรียนการสอน (Teacher assistant robot)

ราคากลาง

ร่าง TOR

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ (Reverse Vending Machine, RVM) เพื่อเมืองอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง

ร่าง TOR

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Page 10 of 177« First...89101112...203040...Last »