ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกเเบบปรับปรุงสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ( Digital Interdiscisciplinary and Robotics Institute) (DIRI) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อรถราชการ จำนวน ๑ คัน (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

งานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์เทเวศร์ ๑ รายการ

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถราชการ จำนวน ๑ คัน (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

Page 10 of 153« First...89101112...203040...Last »