จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented reality

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented reality

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์

ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ยกเลิกประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

ยกเลิกประกวดจ้างราคา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหารนานาชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 10 of 174« First...89101112...203040...Last »