ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฟอกย้อมและอัดรีดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฟอกย้อมและอัดรีดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

Leave a Comment