สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented reality จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้วิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ scurvehub สำหรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและหุ่นยนต์ผ่านเวทีการเผยแพร่ไอเดียเพื่อจุดประกายพลังแก่ผู้ฟัง (RMUTP TED talk และ digital channel) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ Bigdata ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ (Digital Marketing) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 7 of 175« First...56789...203040...Last »