Tag Archives: ราคากลาง - Page 9

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการชุดทดลองหาค่าการสั่นสะเทือน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดการเรียนรู้ในกระบวนการของระบบยานยนต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ ชุดการเรียนรู้ในกระบวนการของระบบยานยนต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ประกาศประกวดราคา

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างทำกระเป๋าเดินทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขัน โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทสไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์”

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านรายการโทรทัศน์

ราคากลาง

 

Page 9 of 21« First...7891011...20...Last »