ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 240 เครื่อง

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 240 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับบันทึกข้อมูล ตามโครงการบำรุงรักษาระบบงาน ERP,BPM และ HRM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์สาหรับบันทึกข้อมูล ตามโครงการบำรุงรักษาระบบงาน ERP,BPM และ HRM กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานBPM ERP และ HRM

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานออกแบบตามแบบจำลองด้วย MATLAB 1 ชุด

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานออกแบบตามแบบจาลองด้วย MATLAB 1 ชุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ (CNC) เพื่อการเรียนการสอนและอุตสาหกรรม ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

 

Page 110 of 188« First...102030...108109110111112...120130140...Last »